Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

13 marca 2019 roku rozpoczęła się rekrutacja na szkolenia dla nauczycieli, realizowane w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”. W ramach projektu przewiduje się wsparcie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych, z wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych. 
 

Wsparcie adresowane jest do nauczycieli sądeckich szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie, czyli Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej – V LO, Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków – IX LO, Zespołu Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego – VI LO, Technikum nr 6, Zespołu Szkół nr 4 – Technikum nr 4, Zespołu Szkół Ekonomicznych – III LO, Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego – Technikum nr 8.
 

Rekrutacja będzie prowadzona od 13 do 19 marca 2019 roku.
 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu, czyli w Wydziale Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Nowego Sącza przy ul. Narutowicza 6 w godzinach funkcjonowania Wydziału - od 7:30 do 15:30.
 

Rodzaje szkoleń przewidziane w projekcie:
 

  • Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym
  • E -nauczanie

Celem szkolenia jest wsparcie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych, podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli.
 

Projekt „Zwiększenie potencjału szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” realizowany jest przez Miasto Nowy Sącz od 2017 roku. Założenia projektu obejmują realizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych, wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, wyposażenie pracowni w narzędzia nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki, jak również pomoc stypendialną, między innymi na rozwój umiejętności porozumiewania się w językach obcych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 

Ponadto projekt zakłada rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki.
Realizacja powyższych działań pozwoli 771. uczniom i 40. nauczycielom uczestniczącym w projekcie, podnieść kompetencje kluczowe  z wybranych przez siebie obszarów tematycznych.
 

Autor: Biuro Prasowe UM Dodano: 2019-03-12 13:44:27


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.