Kategoria: Wydarzenia

Uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 imienia Sybiraków w Nowym Sączu już po raz 6. wywalczyli tytuł Mistrza Małopolski w Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych, który odbył się w Gromniku. W czerwcu będą reprezentować Małopolskę podczas ogólnopolskiego przeglądu w Zakopanem.


 

Celem Przeglądu Musztry Klas Mundurowych jest popularyzacja klas mundurowych, jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Przegląd jest formą rywalizacji zespołów w zakresie musztry zespołowej zgodnej z regulaminem musztry Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 

W przeglądzie, który adresowany jest do uczennic i uczniów klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych, wzięły udział zespoły reprezentujące szkoły z całego województwa małopolskiego. Ich zadaniem było zaprezentowanie się w trzech konkurencjach: programie obowiązkowym, programie dowolnym i piosenki marszowej.
 

Tytuł Mistrza Małopolski w VII Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych, to kolejny sukces uczniów z Zespołu Szkół nr 2 imienia Sybiraków w Nowym Sączu, zrzeszonych w Związku Strzeleckim "Strzelec" – Organizacji Społeczno – Wychowawczej, którzy trenują dowodzeni przez dyrektora szkoły i równocześnie komendanta głównego Związku Strzeleckiego brygadiera Sławomira Szczerkowskiego.
 

W Zespole Szkół nr 2 w Nowym Sączu, w ramach IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, działają trzy klasy mundurowe: klasa wojskowa desantowo-szturmowa oraz klasy mundurowe – straż graniczna i ratownictwo mundurowe.
 

Organizatorem VI Wojewódzkiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych był Małopolski Kurator Oświaty we współpracy z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.
 

 

Autor: Biuro Prasowe UM Dodano: 2019-04-11 15:26:05