Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu po raz kolejny otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu Partnerstwo dla Książki, na realizację projektu MARATON LITERACKI - kwota dotacji: 18 900 zł.

W ramach projektu, od czerwca do października 2019 roku, zostanie zorganizowany cykl spotkań autorskich dla dzieci i dorosłych w 40 bibliotekach publicznych powiatu nowosądeckiego. Z czytelnikami spotkają się: Wojciech Widłak, Justyna Bednarek, Paweł Wakuła i Jarosław Kaczmarek.

Celem programu będzie wzbogacenie działalności, rozszerzenie zakresu usług bibliotek oraz promocja czytelnictwa. Spotkania te będą rozwijać wiedzę i kształtować zachowania czytelnicze. Pozwolą również wzmocnić rolę biblioteki jako placówki oferującej ciekawe formy spędzenia wolnego czasu.

Zadania te będą realizowane przy współpracy Środowiskowego Domu Samopomocy przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO.

(olsz)