Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że zostały pobrane próbki wody z punktów Szkoła Podstawowa w Rdziostowie i Zbiornik Marcinkowice w celu przeprowadzenia ponownego badania laboratoryjnego wody w zakresie przekroczonych parametrów mikrobiologicznych.

Pobór próbek wody oraz badanie laboratoryjne wody zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi metodami przez Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej i Badań Środków Spożywczych w Nowym Sączu. Raport wykazał, że woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z tym postępowanie w sprawie unieruchomienia Wodociągu Publicznego Marcinkowice zostało zakończone.

(olsz)