Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Do 5 sierpnia 2019 r. można zgłaszać kandydatury sołtysów do konkursu na „Najlepszego Sołtysa Województwa Małopolskiego 2018”.

Konkurs jest organizowany każdego roku przez Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów wspólnie z Województwem Małopolskim. Fundatorem nagrody głównej w wysokości 50 tysięcy złotych jest Województwo Małopolskie. Nagroda ta przeznaczona jest na wsparcie zadania własnego gminy w zwycięskim sołectwie.

Konkurs jest jedną z form uznania pracy sołtysa na rzecz swojej lokalnej społeczności oraz okazją do rozpowszechnienia dobrych praktyk.

Szczegóły: http://www.soltysi.tit.pl/?id=1185

(olsz)


1000 Znaków do wykorzystania