Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Najbliższe posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM odbędzie się 10 września br. (wtorek) o godz. 07:30 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia:
- skargi Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Sączu na Prezydenta Miasta Nowego Sącza;
- skargi Mieszkanki Nowego Sącza na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu;
- skargi Mieszkańca Nowego Sącza na „Sądeckie Wodociągi” Spółkę z o. o.;
- wniosku Mieszkańca Nowego Sącza o skierowanie jego pism do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Autor: -
Dodano: 2019-09-06 10:09:55