255 uczniów techników i liceów prowadzonych przez Powiat Nowosądecki weźmie udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, realizowanych przy użyciu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. Starosta Marek Kwiatkowski odebrał z rąk wicemarszałka województwa małopolskiego Łukasza Smółki list intencyjny w sprawie realizacji projektu pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – IV edycja".

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to 309 269,75 zł, przy dofinansowaniu z UE na poziomie 293 806,26 zł.

Zadanie będzie realizowane w siedmiu zespołach szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat: ZSP w Nawojowej, ZSP w Starym Sączu, ZSZ w Grybowie, ZS w Łącku, ZSP w Krynicy-Zdroju, PZS w Muszynie i ZS w Marcinkowicach oraz LO w Grybowie i LO w Starym Sączu.

Realizacja wsparcia w ramach projektu została zaplanowana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności w dziedzinie informatyki, matematyki, przedsiębiorczości, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, geografii i kompetencji uczenia się.

Projekt będzie realizowany do 31 lipca 2020 r.

(szel)

For. Paweł Szeliga