Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski objął patronatem konferencję naukową „20 lat Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość”, która odbyła się w Krakowie. Wziął w niej udział wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk i szefowa PCPR w Nowym Sączu Halina Hajtek.

Konferencja, która odbyła się na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie była też okazją do uroczystych obchodów 20-lecia działalności Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Konferencję zorganizował Instytut Spraw Społecznych UP we współpracy z Konwentem Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego. Wzięli w niej udział liczni naukowcy z krajowych ośrodków akademickich, samorządowcy oraz dyrektorzy i pracownicy PCPR z Małopolski.

Oprac. (olsz)

Fot. dr Dominika Sozańska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)