Według danych przekazanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, wczoraj (12 stycznia 2020 r.) rozpoczęła się blokada słowackich dróg przez samochody ciężarowe.

Blokada obejmuje trzy dawne przejścia graniczne, na których nie ma ograniczenia tonażowego. Są to:

- Barwinek na drodze krajowej nr 19 w woj. podkarpackim,

- Chyżne na drodze krajowej nr 7 w woj. małopolskim,

- Zwardoń na drodze ekspresowej S1 w woj. śląskim.

Z uzyskanych informacji wynika, że protestujący domagają się m.in. redukcji stawki podatku drogowego oraz wstrzymania pobierania opłat za przejazdy autostradami i drogami szybkiego ruchu przez firmę SkyToll.

(olsz)