Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Z radością przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych ozdrowieńcach z naszego województwa. To 3 kobiety i mężczyzna w wieku od 37 do 60 lat, z Krakowa, powiatu bocheńskiego, krakowskiego i wadowickiego (po 1 osobie), którzy przebywali w izolacji.

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie #koronawirus SARS-CoV-2 u kolejnych osób.
W tej grupie są 4 kobiety i 5 mężczyzn, w wieku od 5 miesięcy do 59 lat, z powiatu myślenickiego (4 osoby), nowosądeckiego (1 osoba), limanowskiego (1 osoba), tarnowskiego (1 osoba), krakowskiego (1 osoba) i wielickiego (1 osoba).
Aktualnie 3 osoby są hospitalizowane, pozostałe przebywają w izolacji.
Otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o omyłkowo wykazanej jednej osobie we wcześniejszych raportach – raport skorygowano.
Ponadto, dwie osoby wykazane we wcześniejszych raportach WSSE jako mieszkańcy Krakowa przebywają faktycznie w powiecie tarnowskim, gdzie są poddane izolacji.
Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 849 osób.

Źródło informacji: WSSE w Krakowie.