Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 5 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 14:00 w zdalnym trybie obradowania.
Tematyka posiedzenia:
1. Analiza wykonania budżetu miasta Nowego Sącza za 2019 rok.
• rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;
• rozpatrzenie Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza za 2019 rok.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2020-06-02 15:11:43