Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych ozdrowieńcach z naszego województwa. To 3 kobiety i 3 mężczyzn, w wieku od 21 do 72 lat, z powiatu limanowskiego (4 osoby) i myślenickiego (2 osoby), którzy przebywali w izolacji. W sumie w Małopolsce mamy 899 ozdrowieńców.

Natomiast ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie #koronawirus SARS-CoV-2 u 8 osób. To 3 kobiety i 5 mężczyzn, w wieku od 9 do 66 lat, z powiatu suskiego (2 osoby) i oświęcimskiego (6 osób). Aktualnie 3 osoby są hospitalizowane, pozostałe przebywają w izolacji.
Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 1249 osób.

Źródło informacji: WSSE w Krakowie.