Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, że dzisiaj od północy do jutra (1 września 2020 r.) do godz. 20:00 prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia – miejscami do 60 mm.

Prawdopodobieństwo: 80%. Stopień zagrożenia: 2 stopień (w skali 3-stopniowej).

Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, że jutro od godz. 02:00 do środy (2 września 2020 r.) do godz. 02:00 prognozowane intensywne opady deszczu będą powodować wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, do strefy stanów wysokich. Punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze. W zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić podtopienia.

Prawdopodobieństwo: 85 %. Stopień zagrożenia: 1 stopień (w skali 3 - stopniowej).

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 18 414-16-21, lub po godzinie 15:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu 18 448-69-10, 18 448-69-11.

(olsz)