Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL w Nowym Sączu od dn. 14 września 2020 roku prowadzi bezpłatne i częściowo odpłatne usługi dezynfekcyjne w ramach zadania publicznego pn. ,,Chroń życie – dezynfekuj należycie!” sfinansowanego przez Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.

Działania w ramach projektu polegają na świadczeniu bezpłatnych i częściowo odpłatnych usług w lokalnych instytucjach, organizacjach pozarządowych, placówkach, spółdzielniach mieszkaniowych oraz firmach w zakresie prowadzenia dezynfekcji miejsc pracy, powierzchni biurowych, korytarzy, klamek, pomieszczeń prowadzenia działalności gospodarczej, zakładów pracy itp.

 

Dezynfekcja wykonywana jest przy zastosowaniu bezpiecznych i atestowanych środków dezynfekujących oraz środków ochrony osobistej, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 

Więcej informacji można uzyskać w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPI,
tel. 786 101 201, 18 547 53 03.

zdj. STOPIL

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-09-23 10:44:39