Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Najbliższe posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM odbędzie się 12 października br. (poniedziałek) o godz. 14:00 w trybie zdalnym.

Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie:
- skargi z prośbą o zbadanie zasadności odmowy przez Miasto Nowy Sącz wsparcia w 2020 r. UKS „EVAN” w Nowym Sączu dotacją celową na potrzeby związane ze statutową działalnością klubu;
- petycji w sprawie związanej z 30-leciem odrodzenia polskiej samorządności.
2. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie:
- rozpatrzenia skargi z prośbą o zbadanie zasadności odmowy przez Miasto Nowy Sącz wsparcia w 2020 r. UKS „EVAN” w Nowym Sączu dotacją celową na potrzeby związane ze statutową działalnością klubu;
- rozpatrzenia petycji w sprawie związanej z 30-leciem odrodzenia polskiej samorządności.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2020-10-08 11:06:18