Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Wraz ze spadkiem temperatury wkraczamy w kolejny okres grzewczy. Ogrzewanie mieszkań powoduje odczuwalne pogorszenie jakości powietrza w Nowym Sączu i nieuniknione zaistnienie zjawiska smogu.

W naszym wspólnym interesie przypominamy o funkcjonującym alarmowym telefonie antysmogowym (519 600 782), na który prosimy zgłaszać podejrzenia spalania odpadów w kotłach centralnego ogrzewania. Straż Miejska jest gotowa do natychmiastowej interwencji oraz wykonania analizy popiołu  w przypadku podejrzenia łamania zakazu spalania śmieci.

Przypominamy o możliwości dokonania zakupu paliwa niskoemisyjnego na nowosądeckich składach opału. Prosimy o dokonywanie świadomego wyboru rodzaju paliw, które pozwala na poprawę jakości powietrza.

Na stronie Urzędu Miasta, można sprawdzić bieżące dane związane z jakością powietrza oraz wprowadzane ograniczenia w przypadku przekroczenia poziomu zanieczyszczeń atmosfery.

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-11-19 15:03:45