Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

W wieku 80 lat, odszedł dzisiaj Marian Cycoń – poseł na Sejm RP, prezydent i wiceprezydent Nowego Sącza, wieloletni burmistrz Starego Sącza, wybitny samorządowiec i społecznik. Za swoje zasługi został odznaczony przez Radę Powiatu Nowosądeckiego medalem Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej (2007 r.).

Marian Cycoń urodził się 17 lipca 1940 w Barcicach Dolnych. Był absolwentem Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. W latach 1975-1978 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu, a następnie w latach 1979-1988 pełnił funkcję naczelnika Piwnicznej. Sprawował również urząd prezydenta Nowego Sącza (1988-1990) a także wiceprezydenta tego miasta (1990-1995). Był burmistrzem Starego Sącza w latach 1995-1998 i ponownie od 2002 do 2011. W latach 1997-2001 sprawował mandat posła na Sejm RP III kadencji. Do grudnia 2011 r. był wykładowcą Małopolskiej Wyższej Szkoły w Brzesku. Od 2011 roku ponownie był parlamentarzystą.

W czasie służby parlamentarnej i samorządowej pozyskiwał środki zewnętrzne na wiele inwestycji i przedsięwzięć realizowanych na Sądecczyźnie. Lista dokonań na terenie miasta i gminy Stary Sącz oraz Powiatu Nowosądeckiego, których Marian Cycoń był animatorem, jest długa. Jedną ze sztandarowych inwestycji była przebudowa średniowiecznego Rynku w Starym Sączu, która została wyróżniona jako „Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce – Lider Małopolski 2006 r.” Wcześniej, w plebiscycie wojewody i marszałka województwa małopolskiego, podsumowującym zmiany i osiągnięcia w naszym regionie w latach 2005 i 2006, Stary Sącz uhonorowano tytułem i statuetką „Eurogminy”. Marian Cycoń był m.in. członkiem Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Powiatowej Rady Zatrudnienia w Nowym Sączu, Związku Sądeczan, Wspólnoty Polskiej oraz Rady Patronackiej Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, pełnił również funkcję wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Starego Sącza. Za aktywną pracę społeczną został uhonorowany wieloma odznaczeniami: Brązową Odznaką za Zasługi w Obronie Granic, Srebrną Odznaką za Zasługi Dla Turystyki, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi. Pod Jego przewodnictwem Stary Sącz stał się istotnym centrum kulturalnym, turystycznym i gospodarczym naszego regionu. W 2015 roku został odznaczony medalem i tytułem „Samorządowca 25-lecia”.

Fot. https://www.facebook.com/gminastarysacz/photos/a.647339792084878/1894863697332475/