Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Najbliższe posiedzenie Komisji Statutowo-Prawnej odbędzie się 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 11:00 w trybie zdalnym.

Tematyka posiedzenia:

1. Zaopiniowanie pod względem formalno-prawnym „Projektu uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021”.

2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2020-11-20 14:16:07