Najbliższe posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki RM odbędzie się 28 grudnia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 11:00 w zdalnym trybie obradowania.
Tematyka posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały, skierowanego do Komisji na najbliższą Sesję RM w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. – druk nr 482.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2020-12-23 12:24:05