Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Najbliższe posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM odbędzie się 7 stycznia br. (czwartek) o godz. 14:30 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie:
- skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu;
- skargi na działania Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu;
- petycji w sprawie przyjęcia uchwały;
- petycji w sprawie przegłosowania uchwały o braku segregacji sanitarnej;
- wniosku dotyczącego komunikacji miejskiej dla krwiodawców.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-01-05 10:15:50