Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska odbędzie się 13 stycznia 2021r. (środa) o godz.15:00 w zdalnym trybie obradowania.
Tematyka posiedzenia:
1. Dyskusja na temat funkcjonowania spółki „Nova”.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-01-08 12:32:18