Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Bezpłatne egzemplarze są dostępne dla wszystkich chętnych w gmachu głównym Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego, przy ul. Franciszkańskiej 11.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 18 448 65 30 oraz 18 443 83 02.W najnowszym numerze najznamienitszego sądeckiego periodyku historycznego znalazły się publikacje autorów i badaczy z Sądecczyzny oraz ośrodków naukowych z całego kraju.

Ze wstępu Wydawcy – Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla:
„Jako również odbiorca i czytelnik „Rocznika Sądeckiego” pragnę szczególnie polecić wnikliwą analizę rozwoju młynarstwa w naszym regionie, autorstwa Bogdana Potońca. Godnym wskazania jest również rozprawa „Nowoczesne miasto przełomu wieków – Nowy Sącz w świetle uchwał Rady Miasta z lat 1867-1900”, autorstwa wybitnego nowosądeckiego historyka, laureata licznych wyróżnień, Grzegorza Olszewskiego. Badacz, który jeszcze w zeszłym roku był współautorem ciekawej publikacji „Geneza i plany zamku sądeckiego”, wydanej przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego, na potrzeby bieżącego tomu rocznika, pokusił się o rzetelną analizę rozwoju Nowego Sącza, w konfrontacji tematu z materiałem źródłowym, odnoszącym się do protokołów z obrad miejskich rajców u schyłku XIX wieku. Ta najobszerniejsza w tym numerze dysertacja potwierdza tezę, iż Królewskie Miasto Nowy Sącz było jasnym punktem na mapie powolnie kroczącego w okresie zaborów postępu. Rzecz jasna polecam Państwu całość tegorocznego wydania, w którym każdy z odbiorców znajdzie treści preferowane dla siebie”.

Serdecznie zapraszamy
Zespół Redakcyjny „Rocznika Sądeckiego”

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2021-01-11 10:46:36