Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Najbliższe posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki RM odbędzie się 20 stycznia 2021 roku (środa) o godz. 9:00 w zdalnym trybie obradowania.
Tematyka posiedzenia:
1. Opracowanie rocznego planu pracy Komisji Sportu i Turystyki na rok 2021.
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z pracy Komisji Sportu i Turystyki w 2020 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-01-15 10:23:46