Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 18 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w zdalnym trybie obradowania.
Tematyka posiedzenia:
1. Opracowanie rocznego planu pracy.
2. Przygotowanie Sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej w 2020 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

 

Autor: -
Dodano: 2021-01-15 10:13:35