Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Najbliższe posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki RM odbędzie się 6 kwietnia 2021 roku (wtorek) o godz. 10:00 w zdalnym trybie obradowania.
Tematyka posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały, skierowanego do Komisji na najbliższą Sesję RM w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu jednostki budżetowej miasta – druk nr 557.
2. Informacja na temat dostępności infrastruktury sportowej w Nowym Sączu oraz jej wykorzystania, będącej własnością Miasta oraz ewentualnymi potrzebami zakupu, modernizacji lub reorganizacji jednostek. Park Strzelecki.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-04-02 11:24:38