Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Najbliższe posiedzenie Komisji Statutowo-Prawnej odbędzie się 7 maja 2021 r. (piątek) o godz. 8:30 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie pod względem formalno-prawnym Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2020.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-04-30 10:48:18