Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Trwa akcja „102 LITRY KRWI NA 102 ROCZNICĘ POWSTANIA POLICJI”. Do tej pory wzięło w niej udział 231 policjantów oraz pracowników cywilnych garnizonu małopolskiego. Pod koniec kwietnia br. osiągnięto już założony cel. Akcja oddawania krwi będzie trwała do końca lipca br.

5 lutego 2021 r. Małopolska Policja wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, zainaugurowała akcję pod hasłem „102 litry krwi na 102 rocznicę powstania Policji”. Celem uczczenia tego jubileuszu jest zebranie jak największej ilości krwi, każdego dnia ratującej życie poszkodowanym w wypadkach, chorym onkologicznie, czy też osobom po przeszczepach. Szlachetne przedsięwzięcie zbiegło się w czasie z pandemią koronawirusa, której skutkiem były szpitalne deficyty tego bezcennego daru. Policjanci i pracownicy Policji całego garnizonu małopolskiego, dowiedli, że można na nich liczyć. Odzew był bardzo duży. W sumie w  punktach poboru na terenie naszego województwa zarejestrowało  się do tej pory 251 chętnych, a krwią podzieliło się 231 osób. Łącznie dzięki zbiórce zebrano już prawie 104 litry tego  życiodajnego płynu, ale to nie koniec bo akcja będzie trwała do końca lipca.

O poszczególnych akcjach pisaliśmy w komunikatach, do których linki są na stronie małopolskiej Policji.

Akcję wsparła również sądecka Policja. 13 kwietnia br. w sądeckim oddziale terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Kazimierza Wielkiego 9A można było oddać swoją krew w ramach akcji „102 litry krwi na 102. rocznicę powstania Policji”. Zgłosiło się 31 chętnych wśród których byli policjanci i pracownicy sądeckiej Policji, a także przedstawiciele innych służb mundurowych oraz mieszkańcy Sądecczyzny. Krew oddało 27 osób – łącznie zebrano 12 litrów 150 mililitrów tego cennego płynu.