Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Magdalena Gruca, Emilia Sajdak, Julia Ryba, Magdalena Skraba, Julia Pawłowska oraz Zuzanna Sroka z klasy I Technikum hotelarskiego zakwalifikowały się do udziału w ogólnopolskiej kampanii pod hasłem „Kwalifikacje 2025+” i otrzymały bezpłatnie voucher umożliwiający podejście do certyfikowanego egzaminu z kwalifikacji VCC: Kompetencje społeczne.

Po jej potwierdzeniu otrzymają Certyfikat VCC opatrzony znakiem Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji - symbol jakości w Polsce i za granicą.

- Kampania adresowana do studentów oraz uczniów pierwszych i drugich klas szkół ponadpodstawowych ma na celu ich wsparcie w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji umożliwiających lepszy start na rynku pracy i upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie – mówi Maria Aleksander-Pisz, dyrektor ZSP w Krynicy-Zdroju.

Organizacją całości zajęła się Iwona Wójcik - wychowawczyni klasy 1TH i nauczycielka przedmiotów zawodowych.