Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. Jej członkowie spotkali się on-line. W spotkaniu wziął udział starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski i członek Zarządu Edward Ciągło.

Burmistrzowie Krynicy-Zdroju, Muszyny, Piwnicznej – Zdroju i Starego Sącza przedstawili sposoby realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości i Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli oraz Porządku Publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego za lata 2018 – 2020”.

Podobne sprawozdanie złożył Dariusz Rams - prezes Sądu Rejonowego w Nowym Sączu i Jarosław Łukacz - Prokurator Rejonowy w Nowym Sączu.

O przygotowaniu jednostki do zapewnienia bezpieczeństwa osób wypoczywających nad akwenami wodnymi na terenie Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego w czasie letniego wypoczynku mówił Dariusz Gerhardt - prezes Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu oraz Michał Słaboń - naczelnik GOPR Grupa Krynicka.

Podczas spotkania, które prowadził Ryszard Wąsowicz – kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, przyjęto „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021 – 2024”.

Fot. Maria Olszowska