Najbliższe posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki RM odbędzie się 23 lipca 2021 roku (piątek) o godz. 9:00 w zdalnym trybie obradowania.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały, skierowanego do Komisji na najbliższą Sesję RM w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. – druk nr 636.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-07-20 09:31:33