Ponowne badanie próbek wody z sieci Urządzenia Wodociągowego Mystków II nie wykazało już obecności groźnych dla zdrowia bakterii z grupy coli.

Jak informowaliśmy, zanieszczyczenie mikrobiologiczne stwierdzono podczas badania przeprowadzonego 6 września. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu nakazał wówczas przeprowadzenie w trybie natychmiastowym niezbędnych zabiegów higieniczno-sanitarnych celem uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia. Przyniosły one pozytywny skutek.

Z sieci tej korzysta blisko 3000 osób.