20 października br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, odbyło się XV spotkanie Zespołu ds. rozwiązywania problemów mniejszościowych i sytuacji społeczno-bytowej mniejszości romskiej w Maszkowicach

Na zaproszenie Dyrektora Wydziału Zdrowia MUW w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:

 • Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA
 • Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie
 • Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu
 • Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie
 • Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu
 • Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie
 • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Delegatura w Nowym Sączu
 • Urzędu Gminy Łącko

 Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia związane z osadą romską w Maszkowicach, m. in. dot. realizacji przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego, sytuacji mieszkaniowo – bytowej, epidemiologicznej, bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

                Przedstawiciele Wydziału Prewencji, przybliżyli uczestnikom spotkania tematykę dot. bezpieczeństwa w rejonie osiedla romskiego w Maszkowicach – Jazowsku. Przedstawiono m. in. informacje zgłaszane przez społeczność lokalną za pomocą narzędzia jakim jest Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a dotyczące m.in. termicznego przekształcania odpadów, dzikich wysypisk śmieci, itp.