Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Najbliższe posiedzenie Komisji Statutowo-Prawnej odbędzie się 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 12:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie pod względem formalno-prawnym „Projektu uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2022”.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-11-24 09:33:24