Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Na drogach Sądecczyzny pojawi się niebawem nowy radiowóz marki volkswagen transporter. Dzisiaj oficjalnie przekazano go funkcjonariuszom starosądeckiego komisariatu, którzy mają pod swoją opieką mieszkańców trzech gmin: Starego Sącza, Łącka i Podegrodzia.

Zakup samochodu, który kosztował ponad 200 tysięcy złotych został sfinansowany z budżetu Policji oraz z budżetu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (ponad 70 tysięcy złotych), Miasta i Gminy Stary Sącz oraz gminy Łącko i Podegrodzie.

- Radiowóz będzie wykorzystywany w codziennej służbie przez policjantów ze Starego Sącza – mówił mł. insp. Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu.

Komendant podziękował staroście nowosądeckiemu Markowi Kwiatkowskiemu, burmistrzowi Starego Sącza Jackowi Lelkowi, wójtowi gminy Łącko Janowi Dziedzinie i wójtowi gminy Podegrodzie Stanisławowi Banachowi.

- Dziękuję, że zawsze możemy liczyć na wasze wsparcie – dodał mł. insp. Krzysztof Dymura.

- Zawsze wspieramy służby mundurowe, które odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Sądecczyzny – mówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Funkcjonariusze muszą mieć nowoczesny i sprawny sprzęt, aby nieść pomoc i szybko reagować w razie różnych zdarzeń. Dlatego właśnie, co roku przekazujemy pieniądze na zakup nowych samochodów dla policjantów, ale też zakup sprzętu dla strażaków – ochotników, WOPR-u czy GOPR-u.

Pojazd został wyprodukowany w 2021 roku, a jego wartość to ponad 200 tys. złotych. Kluczyki do auta odebrał szef starosądeckiego Komisariatu - podinsp. Krzysztof Pawlak.

Fot. Maria Olszowska