Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Nowosądecki otrzymały 127.522 zł dofinansowania na organizację wycieczek dla uczniów w ramach projektu „Poznaj Polskę”. Dotacja pochodzi z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Program ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacji dzieci i młodzieży poprzez poznawanie Polski – jej zabytków, kultury i historii, muzeów, miejsc pamięci oraz osiągnięć naukowych. Wsparcie polega na dotacji (do 80%) planowanych kosztów wycieczki.

Dofinansowania w wysokości 80 proc. kosztów planowanej wycieczki otrzymały szkoły:

Liceum Ogólnokształcące w Marcinkowicach – 15.000 zł

Liceum Ogólnokształcące w Muszynie – 9.748 zł

Technikum w Nawojowej – 15.000 zł

Liceum Ogólnokształcące w Krynicy Zdroju – 8.000 zł

Technikum w Krynicy Zdroju – 8.000 zł

Technikum w Grybowie – 15.000 zł

Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu – 15.000 zł

Liceum Ogólnokształcące w Grybowie – 15.000 zł

Technikum w Starym Sączu – 15.000 zł

Szkoła Branżowa I Stopnia w Grybowie – 11.774 zł