Najbliższe posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki RM odbędzie się 25 listopada 2021 roku (czwartek) o godz. 10:30 w zdalnym trybie obradowania.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie „Projektu uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2022” w zakresie objętym działaniem Komisji.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-11-24 09:31:15