Średnia krocząca jako strategia inwestycyjna na rynku akcyjnym

Czym jest prosta i wykładnicza średnia krocząca?

Średnia krocząca jako strategia inwestycyjna na rynku akcyjnym

Inwestycje na rynku akcyjnym charakteryzują się tym, że są dość ryzykowne, jednakże umożliwiają zyskanie dużej ilości gotówki w stosunkowo krótkim okresie czasu. Wymaga to jednak zastosowania starannie dobranych strategii inwestycyjnych. Czym jest prosta i wykładnicza średnia krocząca? W jaki sposób wykorzystać jedną średnią kroczącą w praktyce? Jak inwestować w oparciu o dwie średnie kroczące? Osoby zainteresowane uzyskaniem odpowiedzi na te pytania serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem, który rozwieje wątpliwości w tym zakresie.

Inwestując na rynku akcyjnym często stosuje się średnią kroczącą. Do wyboru mamy wiele różnorodnych spółek- ich wybór powinien opierać się na ściśle określonych przesłankach. Dostępne akcje możesz sprawdzić tutaj. Prosta średnia krocząca charakteryzuje się tym, że oblicza się ją poprzez dodanie cen (najczęściej zamknięcia) kolejnych świec w wybranym okresie, a następnie podzielenie otrzymanej wartości przez liczbę tychże okresów. Dla inwestora sygnałem jest przełamanie średniej całym korpusem świecy- wówczas skłania to specjalistów do dokonania zakupu lub sprzedaży akcji. Jeśli chodzi o wykładniczą średnią kroczącą, która znana jest także jako EMA, to kładzie ona duży nacisk na dynamikę nowszych ruchów cenowych. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że mniej uwagi poświęca się przeszłym ruchom.

W jaki sposób wykorzystać jedną średnią kroczącą w praktyce?

Średnie kroczące można wykorzystać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest opieranie się jedynie na jednej średniej. Kluczowe jest naniesienie jej na wykres- należy odpowiednio dobrać liczbę okresów. Im jest ich mniej, tym większa jest liczba sygnałów, jednakże częściej są one fałszywe i odwrotnie, co warto mieć na uwadze. Sygnał kupna jest wygenerowany w sytuacji, kiedy dojdzie do przecięcia ceny średniej od dołu całym korpusem świecy. Jeśli chodzi o sygnał sprzedaży, to jest on generowany w sytuacji przecięcia przez cenę średniej od góry- także całym korpusem świecy. Pamiętajmy o tym, że średnia krocząca nie jest gwarancją osiągnięcia zysków.

Jak inwestować w oparciu o dwie średnie kroczące?

Możliwe jest wykorzystanie również dwóch średnich kroczących- sygnał kupna jest wygenerowany, gdy średnia krótkoterminowa przecina tą długoterminową od dołu. Jeśli chodzi o sygnał sprzedaży, to pojawia się w odwrotnej sytuacji, czyli gdy średnia krótkoterminowa przecina średnią długoterminową od góry.