Po raz kolejny Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju zdobywa Certyfikat Jakości Nauczania w postaci Brązowej Tarczy w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadpodstawowych. W rankingu 2022 analizowano wyniki 1165 techników (spośród 1863), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu.

- To bardzo prestiżowy i jeden z najważniejszych ogólnopolskich rankingów szkół - mówi dyrektor szkoły Maria Aleksander-Pisz. - To nasza kolejna tarcza dla klas technikum. Pierwszą zdobyliśmy w 2015 roku, następne tarcze w kolejnych latach, ostatnio - w 2021 i teraz w 2022 roku. To już nasza szkolna tradycja ale, co ważniejsze, potwierdzenie ciągłości dobrego poziomu i procesu nauczania, z czego jesteśmy bardzo dumni. Głównymi adresatami rankingu są oczywiście uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Gratuluję wszystkim uczniom i nauczycielom!

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczyła prof. dr hab. Barbara Marcinkowska - rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kryteria Rankingu Techników w 2022 roku to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).