Najbliższe posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM odbędzie się 17 stycznia br. (poniedziałek) o godz. 11:30 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie:
- petycji dot. braku kanalizacji przy części ul. Lwowskiej;
- petycji w interesie publicznym o podjęcie uchwały.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: KG
Dodano: 2022-01-14 11:29:27