Najbliższe posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM odbędzie się 27 września br. (wtorek) o godz. 11:00 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie:
- wniosku o podjęcie działań korygujących do już podjętej uchwały nr LXVI/821/2022 poprzez przyjęcie nowej uchwały, względnie pisemnej korekty i ponownego przegłosowania już istniejącej;
- skargi na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: KG
Dodano: 2022-09-23 15:02:37