Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego zaprasza na spotkanie z Robertem Drobyszem – sądeckim poetą, satyrykiem, dziennikarzem i fotografem. Podczas spotkania autor będzie promował swoją najnowszą książkę pt. „Fraszki o Leninie i pianinie”. Wydarzenie odbędzie się 23 września (piątek) 2022 r. o godz. 17:00 w Sądeckiej Bibliotece Publicznej przy ul. Franciszkańskiej 11. Spotkanie poprowadzi Jadwiga Marzec.

Plakat


Obszerny tom „Fraszki o Leninie i pianinie” zawiera nie tylko ironiczno-sarkastyczne epigramaty, ale też prześmiewcze limeryki i wzbogacające go fotografie, nawiązujące twórczo do popularnych w Internecie memów. Ich odbiór wywołuje salwy rechotu u czytelnika, ale też zmusza do refleksji.

„Fraszki Roberta Drobysza nawiązują do renesansowych i barokowych mistrzów tego gatunku literackiego. Są ludyczne, rubaszne, frywolne, rozpasane, erotyczne i polityczne. Autor mistrzowsko łączy psychologiczno-obyczajowe i społeczne obserwacje z drwiącym, ale też refleksyjnym komentarzem. […] Niezaprzeczalna wartość tej książki polega także na tym, że Robert Drobysz komizm dostrzega w każdym fragmencie otaczającej go rzeczywistości i zapisuje go nietylko w pamfletach, parodiach, paszkwilach, pastiszach i wesołych kupletach. Dowodzi tego umieszczenie w omawianym zbiorze również śmiesznych napisów, ogłoszeń i nazw sklepów. Otaczają nas one zewsząd ale tylko autor „Fraszek o Leninie i pianinie” dostrzega ich groteskowość rodem z komedii Sławomira Mrożka. Książkę wzbogacają zabawne oraz zaskakującezdjęcia świadczące o poczuciu humoru autora i jego zmyśle obserwacyjnym. Ich twórca pokazuje, że rzeczywistość nie zawsze nadąża za logiką, jak w kultowych filmach Stanisława Barei. Oglądając je trudno powstrzymać się od uśmiechu.”

Robert Drobysz
Poeta, satyryk, dziennikarz, fotograf, animator kultury lokalnej. Od urodzenia mieszka w Nowym Sączu. Pilot wycieczek i przewodnik terenowy. Działacz opozycji antykomunistycznej w PRL. Zrealizował kilka indywidualnych wystaw fotograficznych, brał udział w licznych prezentacjach zbiorowych. Przed upadkiem PRL artykuły zamieszczał w prasie drugiego obiegu wydawniczego. Po 04.06.1989 r. publikował w „Gazecie Chłopskiej”, „Gazecie Krakowskiej”, „Kurierze Starosądeckim”, następnie w portalu internetowym oraz miesięczniku „Sądeczanin”. Debiut literacki w 1993 r. na łamach „Informatora PNRWI”. Utwory literackie drukował m.in. w „Akancie”, „Bezkresie”, „Toposie”, „Twoim Dobrym Humorze”, „Super Expressie”, „Szpilażu” oraz w licznych antologiach i almanachach. Opublikował trzy tomy wierszy: „Niemi szamani” (1996), „Haiku na patyku” (1998), „Odmienianie snów” (2001), zbiór opowiadań satyrycznych pt. „Absurdariusz polski” (2005) i farsę pt. „Wybuchowa dziewczyna” (2021). Członek Sądeckiego Klubu Literackiego i Polskiego Stowarzyszenia Haiku.

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2022-09-20 14:50:17