Najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska odbędzie się 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie wykazów spraw z zakresu działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości, tj.:
a. WGN-245/2022, WGN-246/2022, WGN-1/2023, WGN-2/2023, WGN-3/2023, WGN-4/2023, WGN-6/2023, WGN-7/2023, WGN-9/2023, WGN-11/2023 - w załączeniu.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM:
- w sprawie przyjęcia apelu poparcia dla inicjatywy ustalenia zasad oczyszczania i uporządkowania linii brzegowej Jeziora Rożnowskiego - druk nr 1021;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 37” - druk nr 1009;
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2023 Nr LXXVI/913/2022 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 grudnia 2022 r. - druk nr 1017.
3. Zapoznanie członków Komisji ze Sprawozdaniem z pracy Komisji Infrastruktury i Środowiska za 2022 rok.
4. Przygotowanie Planu pracy Komisji na 2023 rok.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: KG
Dodano: 2023-01-18 12:42:55