Najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 7 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 w trybie hybrydowym.
Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie skargi na Przewodniczącego Komitetu Osiedla Barskie.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: KG
Dodano: 2023-02-03 14:28:31