W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku
o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz. U. poz. 608, 617 i 941) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Treść rozporządzenia

Autor: web
Źródło: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrzyncy i administracji z dn. 31.10.2022 poz. 2226
Dodano: 2022-11-10 13:06:16