Architektura, ratownictwo medyczne, prawo, a może psychologia? To innowacje, które będzie można realizować od września 2023 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu. Cztery klasy o ciekawych kierunkach oferuje ósmoklasistom starosądecki ogólniak.

Klasy o takim profilu to wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy w przyszłości. Liceum, które może poszczycić się 100% zdawalnością matur oferuje swoim przyszłym uczniom bogatą ofertę dydaktyczną, świetne warunki i dodatkowe zajęcia. W szkole działa m.in. Akademia Talentów, gdzie młode siatkarki kształcą się pod okiem najlepszych trenerów, a także Społeczni Instruktorzy Młodzieżowi PCK.

– W centrum naszej uwagi jest uczeń, a także jakość kształcenia - mówi dyrektor szkoły Krzysztof Szewczyk. – Przekazujemy wiedzę i umiejętności niezbędne na egzaminie maturalnym, ale i studiach. W naszej szkole edukacja oparta jest na dobrych relacjach i kreatywnym współdziałaniu na wielu płaszczyznach. Klasa psychologiczno-pedagogiczna cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem, że w ubiegłym roku uruchomiono aż dwa oddziały.

Uczeń w klasie pierwszej oprócz standardowych przedmiotów ogólnych uczy się przedmiotów rozszerzonych. Poznaje swoje predyspozycje i adekwatne do nich techniki uczenia się, skutecznie kształtuje umiejętności społeczne i komunikacyjne. Kształtuje nabyte umiejętności i rozwija pasje na zajęciach dodatkowych. Uczniowie wyjeżdżają także na wymiany międzynarodowe w ramach projektu Erasmus+. Odwiedzili już Hiszpanię, Niemcy, a teraz Grecję.

Dodatkowo w szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu oraz Szkolne Koło PCK. Uczniowie realizują swoje pasje i aktywnie uczestniczą w życiu społecznym.

Od września działać będą klasy o profilu:

- Psychologiczno-pedagogicznym z innowacją: podstawy psychologii i pedagogiki (przedmioty rozszerzone: biologia, język polski i język angielski),

- Medyczna z innowacją ratownictwo medyczne (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski),

- Prawnicza z innowacją prawo (przedmioty rozszerzone: historia, język polski i język angielski),

- Akademickim z innowacją elementy edukacji architektonicznej (przedmioty rozszerzone matematyka, geografia, język angielski).

Szczegóły: https://lo.stary.sacz.pl/