Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu po raz kolejny obronili tytuł Mistrza Powiatu Nowosądeckiego w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy. Już 27 maja będą reprezentować Sądecczyznę w Krakowie.

17 maja na terenie Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Nowym Sączu odbył się etap rejonowy Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK, w której wzięło udział osiem szkół z terenu Powiatu Nowosądeckiego oraz Miasta Nowego Sącza.

Mistrzostwo Powiatu Nowosądeckiego już po raz kolejny z rzędu wywalczyli uczniowie starosądeckiego liceum w składzie: Maria Tokarczyk, Zuzanna Pierzga, Zuzanna Orłowska, Emilia Sowińska i Dawid Bober pod opieką pani Anety Mamali.

Złamania, utrata przytomności czy porażenie prądem – to tylko niektóre z zadań. Liczyła się wiedza, czas, a także współpraca w zespole. Każdą drużyną kierował kapitan, który rozdzielał zadania. Grupy przemieszczały się pomiędzy stacjami, na których przygotowano dla nich symulowane wypadki. Tak zaaranżowane scenki z udziałem aktorów, którzy odgrywają swoje role, wzbogacają ich doświadczenie. Sędziowie oceniali także sposób wzywania pogotowia. W przypadku nagłych zdarzeń komunikat musi być czytelny i szybki. Nad przebiegiem Mistrzostw czuwał sędzia główny Dariusz Cieśla. Każda ze scen oceniana była przez ratowników medycznych.

Celem mistrzostw jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa. Młodzież, dzięki odbywającym się podczas roku szkolnego ćwiczeniom i szkoleniom, przygotowuje się do startu w mistrzostwach.

Punktacja Mistrzostw Pierwszej Pomocy:

  1. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu (114 pkt)

  2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju (112 pkt)

  3. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu (111 pkt)

  4. Zespół Szkół im. ks prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu (103 pkt)

  5. Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu (102 pkt)

  6. Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych w Nowym Sączu (99 pkt)

  7. Zespół Szkół Samochodowych w Nowym Sączu (99 pkt)

  8. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu (97 pkt)