W miniony weekend wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk wziął udział w gminnych dożynkach w Tyliczu. Podczas uroczystości, wraz z Marianem Doboszem – członkiem Zarządu PN, wręczył Złote i Srebrne Jabłka Sądeckie dla wyróżniających się pań z Koła Gospodyń Wiejskich „Jarzębinki”, które świętowały 90-lecie istnienia.

Złote Jabłko Sądeckie otrzymała Emilia Kieblesz, a Srebrne: Władysława Królikowska, Wiktoria Kieblesz, Stefania Karakuła, Maryla Czop.

- Dziękuję paniom za upowszechnianie kultury ludowej na Sądecczyźnie, dbałość o zachowanie dziedzictwa regionalnego i przekazywanie młodszemu pokoleniu umiłowania do tradycji – mówił wicestarosta Antoni Koszyk.

Fot. Tomasz Łakoma