• Aktywni Błękitni wracają! Nowy rok szkolny to nowa okazja, żeby poznać tajemnice wody z Wodami Polskimi, strażą pożarną i policją. W siedzibie RZGW w Krakowie odnowiliśmy umowę partnerską z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie i Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie żeby wspólnie edukować uczniów w naszym sztandarowym i bezpłatnym programie edukacyjnym skierowanym do uczniów szkół podstawowych. Do nas mogą zgłaszać się szkoły z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego oraz powiatu żywieckiego.