Nowe indywidualne rachunki bankowe dla podatników od maja
Nowe udogodnienia dla podatników – indywidualne rachunki bankowe już od maja!
  1. Od pierwszego maja każdy podatnik otrzyma indywidualny rachunek bankowy.
  2. Numeracja rachunków zostanie przekazana każdemu podatnikowi w osobnym piśmie.
  3. Rachunki dotyczą podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego.
  4. Obecny rachunek bankowy urzędu pozostanie aktywny, lecz zaleca się korzystanie z nowych rachunków.

W odpowiedzi na potrzeby usprawnienia systemu księgowania, Urząd Miasta wprowadza nowe rozwiązanie dla podatników. Od najbliższego maja, każdy z nich będzie mógł korzystać z indywidualnego rachunku bankowego przeznaczonego do regulowania swoich zobowiązań podatkowych. To znacząca zmiana, która pozwoli na szybsze i bardziej przejrzyste rozliczenia.

Podatnicy będą informowani o numerach swoich rachunków za pośrednictwem korespondencji wysyłanej przez urząd. Każda należność, czy to podatek od nieruchomości, rolny czy leśny, będzie miała przypisany odrębny numer konta, co ma na celu eliminację błędów w przelewach i przyspieszenie procedur księgowych.

Mimo wprowadzenia nowego systemu, dotychczas używany rachunek bankowy (33 1050 1445 1000 0023 5299 0531) nie zostanie wyłączony i nadal będzie można na niego wpłacać środki. Jednakże, dla ułatwienia i przyspieszenia procesu księgowania, urząd zachęca do korzystania z nowo wydzielonych rachunków indywidualnych.

Wdrożenie indywidualnych rachunków bankowych to krok naprzód w kierunku modernizacji administracji miejskiej oraz podniesienia komfortu mieszkańców w zakresie płatności podatkowych. To także część szerszego planu cyfryzacji usług publicznych, który ma na celu ułatwienie interakcji między urzędem a obywatelami.


Opierając się na: UM Nowy Sącz