Silne burze z deszczem i gradem – II stopień zagrożenia do jutra rano
Mieszkańcy regionu powinni przygotować się na gwałtowne burze, silne opady deszczu oraz porywisty wiatr. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje od godzin porannych.
  1. Silne burze z opadami deszczu do 55 mm.
  2. Wiatr osiągający prędkość do 90 km/h.
  3. Możliwe opady gradu.
  4. Ryzyko podtopień na mniejszych rzekach.

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie drugiego stopnia, dotyczące silnych burz, które mogą wystąpić od godziny 10:00 do jutra (11 czerwca 2024 r.) do godziny 02:00. Należy liczyć się z bardzo silnymi opadami deszczu, które mogą wynosić od 35 mm do 55 mm, oraz porywami wiatru osiągającymi prędkość do 90 km/h. Miejscami może również wystąpić grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk oceniane jest na 80%.

Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, że do jutra (11 czerwca 2024 r.) do godziny 04:00, w związku z prognozowanymi opadami burzowymi, możliwe są gwałtowne wzrosty poziomu wody na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych. W skrajnych przypadkach może dojść do przekroczenia stanów ostrzegawczych, a nawet alarmowych na kontrolowanych zlewniach. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza również wynosi 80%.

W związku z prognozowanymi warunkami atmosferycznymi, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i bieżące monitorowanie sytuacji. W przypadku wystąpienia zdarzeń mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności, prosimy o niezwłoczne informowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu /018/414-16-21. Po godzinie 15:30 kontakt należy nawiązać ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu pod numerami /047/ 831-49-11 lub /047/ 831-19-12.

Przypominamy, aby zabezpieczyć przedmioty na swoich posesjach, które mogą zostać porwane przez wiatr i utrudniać ruch drogowy, oraz unikać wychodzenia na zewnątrz w czasie występowania burz.


Źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu